Farmaceutisch dossier

Lokaal Farmaceutisch dossier

Telkens een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij de patiënt bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van de gezondheid van de patiënt. Dit betreft geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën. Deze informatie wordt door de apotheker opgeslagen in het farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek. De patiënt kan steeds vragen deze gegevens in te kijken.

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Dankzij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kunnen medicatiegegevens ook gedeeld worden tussen apothekers. Voortaan kunnen de medicatiegegevens van een patiënt door elke apotheker geconsulteerd worden. De patiënt dient hiervoor zijn toestemming te geven. Het farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, alleen de informatie over de afgeleverde geneesmiddelen kan geraadpleegd worden in iedere apotheek waar de patiënt zich aandient. Zo krijgt elke apotheker die een geneesmiddel aflevert, automatisch een volledig overzicht van alle afgeleverde medicatie en kan hij nog beter waken over de veiligheid van de patiënt.