Vlooien bij de hond en de kat

Wat zijn vlooien?

Vlooien zijn zijdelings afgeplatte vleugelloze parasieten met krachtige springpoten. Bij de hond en de kat treft men voornamelijk de kattenvlo aan. Andere diersoorten en de mens kunnen eveneens besmet worden.

Vlooienallergie

Vlooienbeten veroorzaken jeuk die qua intensiteit verschilt van dier tot dier. Tijdens het bloedzuigen komt er speeksel van de vlo in de hond of kat terecht. Sommige dieren ontwikkelen een vlooienallergie. Deze allergie wordt veroorzaakt door bepaalde stoffen in het speeksel van de vlo. Vlooienallergie uit zich door erge jeuk. De allergische hond of kat likt en krabt zich eerst veelvuldig ter hoogte van de staartbasis en de flanken, later eventueel ook in de oksel en de hals. Nog later ontstaan wondjes en korsten door het krabben en bijten.

Wanneer een puppy of een kitten een zware vlooienbesmetting heeft kan er zelfs bloedarmoede optreden (75 vlooien zuigen 1ml bloed per dag…)

Lintworm

Vlooien kunnen ook drager zijn van de lintworm en deze tijdens het bloedzuigen overbrengen op de hond of de kat. Na een vlooienbesmetting is het altijd aangeraden de hond of kat te ontwormen !

Wanneer verdenkt u uw hond of kat ervan vlooien te hebben?

Vlooien komen vooral voor in de zomer en herfst (maar ook de rest van het jaar bij honden die ook binnen in huis verblijven) en veroorzaken vaak jeuk. De aanwezigheid van huidletsels ter hoogte van de achterkant van de rug (aan de staartbasis), de flanken en het achterste deel van de buikstreek is suggestief. Vlooien en vooral vlooienontlasting kunnen waargenomen worden in de vacht wanneer men langzaam tegen de haren in strijkt. Vlooienontlasting is ongeveer 1 mm lang, kommavormig en donker gekleurd. Wanneer ze nat gemaakt wordt verspreidt ze een rode kleur.

Soms treft men grote aantallen vlooien op het dier aan, maar bij overgevoelige dieren met vlooienallergie zijn vaak maar weinig vlooien op het dier aanwezig (1 beet per week is voldoende om de allergie te doen ontstaan).
Lintwormsegmenten kunnen duiden op een besmetting door vlooien aangezien de vlo een bepaalde soort lintworm kan overbrengen. Mensen kunnen ook gebeten worden door vlooien: typische letsels zijn kleine rode jeukende bultjes die vaak per 3 voorkomen (breakfast, lunch, diner).

Vlooienbestrijding

Een goede vlooienbestrijding is zowel gericht tegen de volwassen vlo, die zich op de gastheer bevindt, als tegen de larven en eieren die in de omgeving te vinden zijn. Producten voor vlooienbestrijding bestaan onder de vorm van pipetjes of een spray voor op de hond of kat. Sommige producten (dus niet allemaal!) werken zowel tegen de volwassen vlooien als tegen de larven en eieren in de omgeving.

De omgevingsbehandeling: mechanisch reinigen gevolgd door chemische behandeling. Stofzuigen verwijdert eieren en larven en de trillingen stimuleren het vrijkomen van jonge vlooien uit cocons waardoor ze worden blootgesteld aan de daaropvolgende insecticide behandeling.

Let op: op een behandeld dier kunnen nog levende vlooien worden aangetroffen! Dit betekent niet noodzakelijk dat het product niet werkt of dat u het fout hebt toegediend!  Nieuwe vlooien, afkomstig van de poppen uit de omgeving, kunnen immers op de kat of hond springen en zullen alsnog sterven na contact met het anti-vlooienproduct.

De meeste producten werken minstens gedurende 4 weken. Het is daarom aangeraden uw dier (preventief) elke maand te behandelen.