Koorts

Wanneer heb je koorts?

De normale lichaamstemperatuur bij kinderen schommelt tussen 36.5 en 37.5°C. Men spreekt van koorts wanneer de temperatuur hoger is dan 38°C. Koorts is geen ziekte maar een signaal dat er in het lichaam iets fout loopt. Koorts wordt meestal veroorzaakt door een infectieziekte zoals verkoudheid, bronchitis, urinewegeninfectie…maar ook kinderziekten zoals mazelen, windpokken… kunnen koorts veroorzaken (zowel tijdens als enkele dagen voor het verschijnen).

Matige koorts bij baby’s en kleuters kan optreden door teveel of te warme kledij, een flinke inspanning of na vaccinatie…

Verwittig onmiddellijk uw arts indien:

  • uw kind jonger is dan 6 maanden,
  • de koorts langer dan 24 uur aansleept,
  • de lichaamstemperatuur oploopt tot 39°C of  meer,
  • koorts gepaard gaat met braken, diarree, veelvuldig plassen of urineren met branderig gevoel, wanneer het kind ongewoon slaperig en suf is.

Hoe koorts meten?

Om de koorts te kunnen volgen meet u de lichaamstemperatuur liefst twee keer per dag: ’s morgens en ’s avonds. Is uw kind erg ziek, dan kan u de temperatuur meermaals meten. De meting is minder betrouwbaar wanneer het kind iets heel warms of kouds gedronken of gegeten heeft, net een inspanning achter de rug heeft of warm ingeduffeld is. Resultaten kunnen alleen vergeleken worden indien u de temperatuur neemt op eenzelfde wijze en op eenzelfde plaats. De temperatuur in de anus kan bv. gemakkelijk méér dan 1 graad hoger liggen dan in het oksel. Bovendien kan de lichaamstemperatuur aanzienlijk schommelen gedurende de dag.

Bij zuigelingen meet u de lichaamstemperatuur best anaal (aars/poep). Dit is een goede en een zeer veilige methode. De temperatuur ligt er gemiddeld 1 graad hoger dan in de mond onder de tong.
Eventueel kan u een beetje vaseline aan de punt van de thermometer smeren. De thermometer moet zacht naar binnen kunnen schuiven. U mag hem niet dieper duwen wanneer u weerstand ondervindt.

Bij kinderen kan u de temperatuur meten via de mond (opletten voor ‘bijten’), onder de oksel, via de gehoorgang of via het voorhoofd (infrarood technologie).

Behandeling

Stap 1. een koortswerend middel geven onder de vorm van een suppo (aangewezen bij braken en slikmoeilijkheden) of siroop (aangewezen bij diarree). Wanneer na 4 à 6 uur de temperatuur terug 38°C overschrijdt mag u opnieuw een koortswerend middel geven.

Stap 2. zorgen voor afkoeling :

  • lichte kledij : luier en hemdje voor de baby,  onderbroekje en onderhemdje voor de oudere kinderen.  (hoe minder kledij, hoe vlugger de koorts verdwijnt)
  • het kind niet warm toedekken.
  • hou de kamer koel : 20 °C en zorg voor voldoende verluchting.
  • geef het kind veel frisse dranken. (liever geen  melk want melk kan maagstoornissen veroorzaken bij koortsige kinderen)
  • geef een afkoelingsbadje : stop het kindje gedurende een kwartiertje in een badje waarvan de temperatuur ongeveer 35°C  bedraagt. (zo’n badje heeft enkel zin
  • wanneer u het kind al een koorstwerend middel heeft gegeven)

Stap 2 (afkoeling) heeft enkel zin na toediening van een koortswerend middel daar bij koorts de ‘thermostaat’ van het lichaam ingesteld is op een hogere temperatuur. Het lichaam zal met alle mogelijke middelen die hogere temperatuur willen behouden en als u dan het kind wil afkoelen zal het lichaam nog harder werken om toch maar die hoge temperatuur te halen. Bovendien krijgt u kind dan een akelig koud gevoel. Dus eerst het koortswerend middel en daarna kan u helpen het lichaam zijn warmte kwijt te geraken.

Het juiste gebruik van een suppo

Om de suppo gemakkelijk in te brengen, kan u hem eerst met wat water bevochtigen. Gebruik alleen water omdat andere middeltjes (bv op basis van oliën) eventueel geneesmiddelen kunnen absorberen. Breng de suppo steeds met de vlakke kant  eerst in. Zo zal de suppo zich goed (diep) bevestigen in het rectum. De sluitspieren duwen de conische kant immers in het lichaam.