EHBO

Bloedneus

Neerzitten en hoofd voorover buigen. Knijp de neus 10 minuten dicht. Herhaal dit indien de bloeding nog niet is gestelpt. Maak daarna neus en mond schoon met een watje gedrenkt in lauw water.

Brandwonden

Koel elke brandwonde onmiddellijk af onder koud stromend water gedurende minstens 10-15 minuten. Na het koelen met water kan men op eerstegraadsbrandwonden (rode huid) en kleine tweedegraads-brandwonden (blaren) een verzachtende, ontsmettende zalf aanbrengen en de wonde steriel afdekken. Brandwonden met grote oppervlakte, op gevoelige plaatsen of derdegraadsbrandwonden: contacteer onmiddellijk uw huisarts of het brandwondencentrum.

Verstuiking

basisbehandeling: RICE-regel

R : rest/rust : minimum 24 uur.

I : ice/ijs 15-20 min afkoeling dmv. koud stromend water of ijspak (met beschermhoes !)

C : compression/drukverband : beschermt en laat normale bewegingen toe.

E : elevation/hooghouden van het verstuikte lichaamsdeel.

Wondverzorging

  • wond en wondomgeving reinigen met water of fysiologisch serum. (bij gebruik van zeep overvloedig spoelen om alle zeepresten te verwijderen)
  • ontsmetting van de wonde met een ontsmettende oplossing of zalf (voor grotere  huidwonden is een ontsmettende zalf meer aangewezen)
  • afdekken van de wonde met steriel doekje/ verband of pleistertje om vervuiling van de wonde te vermijden.